s
s  
pink Om Ollebo pink Hitta hit  
s
header
s Vid den första avfarten efter brofästet, bland de
första byggnaderna man kan se på den svenska
sidan, ligger Olleboterminalen – Sveriges första
industri- och kontorslokaler.
Läs mer
 
map
 
Hitta hit
 
sb
 
s pink Adress
Ollebovägen 14
218 45 Vintrie
pink Telefon
Olle Rosén, VD:
+46 40 - 46 71 14
Ingegerd Ekwall, Ekonomi/Marknad:
+46 40 - 46 73 30
pink Mobiltelefon
Olle Rosén, VD:
+46 705 - 51 02 38
Ingegerd Ekwall, Ekonomi/Marknad:
+46 707 - 23 33 95
pink Fax
+46 40 - 46 73 30
pink E-post
info@olleboterminalen.se